Advertisement
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ >> ವಿಷಯ

Nscs

Le. Ge.. Rajesh Pant

ಭಾರತದ ನೂತನ ಸೈಬರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಲೆ.ಜ. ರಾಜೇಶ್ ಪಂತ್ ನೇಮಕ  Mar 21, 2019

ಲೆ.ಜ. ರಾಜೇಶ್ ಪಂತ್ (ನಿವೃತ್ತ) ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ನೂತನ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Page 1 of 1 (Total: 1 Records)

    

GoTo... Page


Advertisement
Advertisement