Advertisement
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ >> ವಿಷಯ

Xi Jinping

Xi Jinping

ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ: ಸೇನೆಗೆ ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌ ದಿಢೀರ್ ಆದೇಶ  Jan 05, 2019

ವಿನಃಕಾರಣ ಕಾಲು ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಗಡಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಚೀನಾ ಸೇನೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್‌ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೀ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Page 1 of 1 (Total: 1 Records)

    

GoTo... Page


Advertisement
Advertisement