Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಬಾಲ್ಟಿ ಗೋಸ್ಟ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಟನ್ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಟಿ ಎಂಬ ಅಡಿಗೆ ಸಾಧನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಟಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Advertisement
Advertisement