Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಸಂವೇದನೆ ಇರುವ ಕೃತಕ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Advertisement
Advertisement