Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಸ್ಕೋಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Advertisement
Advertisement