Advertisement
ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು : ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತವೂ ವಿಷ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ನಿದ್ದೆ ಅತಿಯಾದರೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು, ಏಕೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ
Advertisement
Advertisement